Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng

Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng

Ngày 23/3/2016 tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã chủ trì Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

nguyen dinh toan
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn phát biểu kết luận Hội nghị
Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định đại diện cho các Bộ, ngành Trung ương, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành Xây dựng. Đại diện địa phương có ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng.

Báo cáo Hội đồng thẩm định về những nội dung chính của Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại diện đơn vị tư vấn – Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam (Bộ Xây dựng) cho biết: tỉnh Lâm Đồng nằm trong vùng Tây Nguyên, là trung tâm giao thương của 3 vùng kinh tế Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ và vùng Thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí địa lý, kinh tế, chính trị quan trọng có tầm chiến lược quốc gia và quốc tế và vai trò đặc biệt về an ninh quốc phòng.

Vùng tỉnh Lâm Đồng là vùng có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, trong đó có khai thác, chế biến khoáng sản bô xít, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với địa danh Đà Lạt và các công trình văn hóa di sản, danh lam thắng cảnh phong phú, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục đào tạo, nghiên cứu chuyển giao công nghệ năng lượng hạt nhân và công nghệ sinh học nông nghiệp và y dược.

hoi nghi
Toàn cảnh Hội nghị

Mặc dù có vị trí và tiềm năng như vậy, nhưng hiện nay, Lâm Đồng chưa phát huy hết các vai trò vị thế của vùng kinh tế đặc thù trên cao nguyên, đặc biệt là kết nối nội vùng Tây Nguyên và các vùng khác; kinh tế phát triển nhanh nhưng chưa cân đối, chưa tương xứng tiềm năng, chất lượng tăng trưởng và hiệu quả kinh tế còn thấp; hệ thống đô thị phân bố chưa hợp lý; kiểm soát các không gian phát triển kinh tế vẫn còn nhiều bất cập; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và phục vụ đời sống nhân dân… Do đó, việc nghiên cứu quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng nhằm khai thác, phát huy các vị thế, tiềm năng phát triển của vùng tỉnh Lâm Đồng là hết sức cần thiết.

Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề ra các yêu cầu, nội dung nghiên cứu quy hoạch, bao gồm phạm vi, ranh giới lập quy hoạch; mục tiêu; dự báo quy mô dân số và đất đai; định hướng phát triển không gian vùng; định hướng phát triển hạ tầng khung và các công trình đầu mối; đánh giá môi trường chiến lược; đề xuất chương trình, dự án ưu tiên và cơ chế quản lý.

Phát biểu tại Hội nghị góp ý cho Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng, các thành viên của Hội đồng thẩm định bày tỏ đồng tình với việc nội dung của Nhiệm vụ theo đề xuất của đơn vị tư vấn, đồng thời cũng đóng góp thêm nhiều ý kiến cụ thể để đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ và dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng thẩm định – Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ, trong đó cần bám sát các chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng đối với Nhiệm vụ quy hoạch này.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn cũng đặc biệt lưu ý đơn vị tư vấn cần làm rõ hơn các mục tiêu của quy hoạch gắn với các tiềm năng đặc thù của vùng tỉnh Lâm Đồng; bổ sung vào nhiệm vụ các yêu cầu nghiên cứu về phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch của Lâm Đồng, trong đó lưu ý đến các vấn đề bảo tồn rừng đầu nguồn, cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc; nghiên cứu mối liên hệ vùng giữa vùng tỉnh Lâm Đồng trong vùng Tây Nguyên và các vùng lân cận; yêu cầu nghiên cứu động lực cho phát triển vùng tỉnh Lâm Đồng cũng như làm rõ thêm các cơ sở đề xuất nội dung quy hoạch. Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn nhất trí thông qua thuyết minh Nhiệm vụ và đề nghị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng tập trung chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ.

Minh Tuấn

error: Content is protected !!