Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng Lâm Đồng

Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng Lâm Đồng

Ngày 26/06, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 364/QĐ-BXD về việc công nhận các phép thử của Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng Lâm Đồng, mã số LAS-XD 1501, địa chỉ: Số 230 Hoàng Văn Thụ – Phường 1 – TP. Bảo Lộc – Tỉnh Lâm Đồng.

Danh mục các phép thử được công nhận trong Quyết định này gồm: Thử nghiệm cơ lý hóa xi măng; Thử nghiệm cơ lý cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây đất sét nung; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông nhẹ; Gạch bê tông khí chưng áp AAC; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông (gạch bê tông cốt liệu – xi măng); Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm cơ lý gạch lát xi măng; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp đất sét nung; Kiểm tra kim loại, hàn.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Quyết định 364/QĐ-BXD

error: Content is protected !!